"Ποιος είναι εκείνος ο ξένος ηθοποιός;"

Translation:Who is that foreign actor?

January 19, 2017

2 Comments


https://www.duolingo.com/Lng52-._
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 22
 • 20
 • 11
 • 10
 • 9
 • 9
 • 33

I used "actress" (instead of "actor") and DL said it is incorrect. Shouldn't "actor" and "actress" be the same -- ηθοποιός?

January 19, 2017

https://www.duolingo.com/greekdude_

It would be correct if it was asking "ποια είναι εκείνη η ξένη ηθοποιός"

May 28, 2018
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.