Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"My son wants to be like Buddha."

Dịch:Con trai tôi muốn thành như Phật.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/essentialler

Con trai của tôi muốn giống như phật Mình nhập cái này bị quánh sai :)) Update giùm mình

1 năm trước

https://www.duolingo.com/kensoloko

các bạn xem lại câu này nhé , không ai dịch câu này như thế cả =_=

1 năm trước