"My son wants to be like Buddha."

Dịch:Con trai tôi muốn thành như Phật.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/essentialler

Con trai của tôi muốn giống như phật Mình nhập cái này bị quánh sai :)) Update giùm mình

2 năm trước

https://www.duolingo.com/kensoloko

các bạn xem lại câu này nhé , không ai dịch câu này như thế cả =_=

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.