1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "The baby is not able to use …

"The baby is not able to use a spoon yet."

Dịch:Em bé vẫn chưa thể dùng muỗng .

January 19, 2017

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/_Long_

still với yet khác nhau thế nào nhỉ ?? ai giúp mình với


https://www.duolingo.com/profile/GiaLang3

STILL chỉ hành động tiếp diễn, dùng trong câu KHẲNG ĐỊNH, ở cả quá khứ, hiện tại và tương lai. YET chỉ hành động chưa bắt đầu, dùng trong câu PHỦ ĐỊNH, ở hiện tại. Và từ tương tự ALREADY chỉ hành động đã hoàn thành, dùng trong câu KHẲNG ĐỊNH, ở hiện tại và quá khứ.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.