"Είσαι έτοιμη;"

Translation:Are you ready?

January 19, 2017

2 Comments


https://www.duolingo.com/np8gWHZu

Είστε έτοιμες (feminine plural) / είστε έτοιμοι (masculine plural).

April 11, 2017

https://www.duolingo.com/Dmatafonov

how do I ask the same in you (plural)?

January 19, 2017
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.