"Η τάξη μας έχει τριάντα μαθητές."

Μετάφραση:Our class has thirty students.

πριν από 1 χρόνο

0 σχόλια

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.