Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Những đôi mắt thì như những ngôi sao."

Dịch:The eyes are like stars.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HaiLe441871

the stars khi nào có the và khi nào không có nhỉ :)

1 năm trước