"Tôi chưa bao giờ nghe về diễn viên đó."

Dịch:I have never heard about that actor.

2 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dinhtunglam.tspt

Cho mình hỏi "diễn viên đó" --> có thể dịch thành "the actor", ngoài "that actor" được không ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DoHuyQuan

it can be translated as the actor after someone has mentioned the actor prior in the conversation.

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/sondeptrai7

Ko được

1 năm trước

https://www.duolingo.com/sondeptrai7
1 năm trước

https://www.duolingo.com/sondeptrai7

Vì that là đó

1 năm trước

https://www.duolingo.com/sondeptrai7

Vì the ko phải là đó mà là that

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HongAnh352928

"diễn viên đó" thì ai mà chắc chắn đó là diễn viên nam đc???

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/YoonJungAWP

haven't thay have never đc ko ạ?

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/AucoNguyen

I have never heard of that actor. Được không ạ?

5 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.