"Θα απαντήσω την ερώτηση σου αργότερα."

Translation:I will answer your question later.

January 21, 2017

3 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/danbenavides

Why are there so many accents missing when possessives appear? Is it some sort of orthographic trend? Isn't it done any longer?


https://www.duolingo.com/profile/Gleb825946

*ερώτησή σου!


https://www.duolingo.com/profile/hMQS4KHs

"Θα σου απαντήσω την ερώτησή σου αργότερα." The expression " Θα σου..." is how one usually starts a response to denote that "I will be doing / saying something to you." Could this be an alternative translation?

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.