Το Duolingo είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος για να μάθεις ξένες γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Και το καλύτερο; Είναι 100% δωρεάν!

https://www.duolingo.com/paolaki159

bfhjgjkg

<pre>Always be yourself... Unless youc an be an unicorn then always be an unicorn About Me Hello my name is bla ma bla and I come from my own world, its amzing there, everyone knows me, you have to visit me there About my friends My best friend is my unicorn, bestie for everrr you know what i mean? But I also have friends here on stardoll like name and name.. they are okey :p Another title yeah this is awesome My CLUB ONLY UNICORN LOVERS CAN ENTER MY CLUB MORE SHIZZLE </pre>
πριν από 1 χρόνο

4 σχόλια


https://www.duolingo.com/paolaki159

<p style="margin: auto;overflow: hidden;color:pink; text-align: center; width: 500px; height: 500px; background-color: #fff;"> <span style="display: block; height: 500px; margin-top: -1px; overflow: hidden; width: 510px; " title="Charly6"><img alt="" height="500" src="http://www.sdcdn.com/camera/465/546/465546489.jpg" style="opacity: 0.9;" title="© Charly6" width="510" /></span><br /> <span style="display: block; height: 490px; margin-left: 0px; margin-top: -500px; opacity: 0.99; font-size: 14px; text-shadow: 0px 0px 1px black; overflow-x: hidden; overflow-y: auto; width: 495px; z-index: 1; padding: 1px;" title="Made by charly6"><span style="font-size: 36px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>Always be yourself...<br /> <span style="font-size:24px;"><span style="color:#ffffff;">Unless youc an be an unicorn then </span>always be an unicorn</span></strong></span></span></span><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <span style="display: block; height: 370px; margin-left: 0px; margin-top: -500px; opacity: 0.99; font-size: 14px; text-shadow: 0px 0px 1px grey; overflow-x: hidden; overflow-y: scroll; width: 495px; padding: 1px;" title="Made by charly6"><span style="background-color:#FFFFFF;margin-right: 20px; margin-left: 10px; color: #000000; float: right; font-family: 'Trebuchet MS',Arial; font-size: 12px; margin-top: 15px; padding: 0px; text-align:center; width: 200px;height: 136px; overflow: hidden; border: 7px solid white; box-shadow: 0px 0px 10px black;" title="made by charly6"><img alt="" height="136" src="http://www.sdcdn.com/camera/465/546/465546457.jpg" width="200" /></span><br /> <span style="color:#696969;"><strong><span style="font-size: 24px;">About Me </span></strong><br /> <span style="font-size: 24px;"><span style="font-size:14px;">Hello my name is bla &agrave; ma bla and I come from my own world, it&#39;s amzing there, everyone knows me, you have to visit me there &hearts;<br /> <br /> <br /> <strong><span style="font-size:20px;">About my friends</span></strong><br /> My best friend is my unicorn, bestie for everrr you know what i mean? But I also have friends here on stardoll like name and name.. they are okey :p<br /> <br /> <br /> <strong><span style="font-size:26px;">Another title</span></strong><br /> yeah this is awesome<br /> <br /> <strong><span style="font-size:26px;">My CLUB</span></strong></span></span></span><br /> <span style="color:#808080;"><span style="font-size: 24px;"><span style="font-size: 14px;"><strong><span style="font-size: 26px;"><span style="font-size: 14px;">ONLY UNICORN LOVERS CAN ENTER MY CLUB<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> MORE SHIZZLE</span></span></strong></span></span></span></span><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &nbsp;</p>

πριν από 1 χρόνο

https://www.duolingo.com/paolaki159

<p style="margin: auto;overflow: hidden;color:pink; text-align: center; width: 500px; height: 500px; background-color: #fff;"> <span style="display: block; height: 500px; margin-top: -1px; overflow: hidden; width: 510px; " title="Charly6"><img alt="" height="500" src="http://www.sdcdn.com/camera/465/546/465546489.jpg" style="opacity: 0.9;" title="© Charly6" width="510" /></span><br /> <span style="display: block; height: 490px; margin-left: 0px; margin-top: -500px; opacity: 0.99; font-size: 14px; text-shadow: 0px 0px 1px black; overflow-x: hidden; overflow-y: auto; width: 495px; z-index: 1; padding: 1px;" title="Made by charly6"><span style="font-size: 36px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>Always be yourself...<br /> <span style="font-size:24px;"><span style="color:#ffffff;">Unless youc an be an unicorn then </span>always be an unicorn</span></strong></span></span></span><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <span style="display: block; height: 370px; margin-left: 0px; margin-top: -500px; opacity: 0.99; font-size: 14px; text-shadow: 0px 0px 1px grey; overflow-x: hidden; overflow-y: scroll; width: 495px; padding: 1px;" title="Made by charly6"><span style="background-color:#FFFFFF;margin-right: 20px; margin-left: 10px; color: #000000; float: right; font-family: 'Trebuchet MS',Arial; font-size: 12px; margin-top: 15px; padding: 0px; text-align:center; width: 200px;height: 136px; overflow: hidden; border: 7px solid white; box-shadow: 0px 0px 10px black;" title="made by charly6"><img alt="" height="136" src="http://www.sdcdn.com/camera/465/546/465546457.jpg" width="200" /></span><br /> <span style="color:#696969;"><strong><span style="font-size: 24px;">About Me </span></strong><br /> <span style="font-size: 24px;"><span style="font-size:14px;">Hello my name is bla &agrave; ma bla and I come from my own world, it&#39;s amzing there, everyone knows me, you have to visit me there &hearts;<br /> <br /> <br /> <strong><span style="font-size:20px;">About my friends</span></strong><br /> My best friend is my unicorn, bestie for everrr you know what i mean? But I also have friends here on stardoll like name and name.. they are okey :p<br /> <br /> <br /> <strong><span style="font-size:26px;">Another title</span></strong><br /> yeah this is awesome<br /> <br /> <strong><span style="font-size:26px;">My CLUB</span></strong></span></span></span><br /> <span style="color:#808080;"><span style="font-size: 24px;"><span style="font-size: 14px;"><strong><span style="font-size: 26px;"><span style="font-size: 14px;">ONLY UNICORN LOVERS CAN ENTER MY CLUB<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> MORE SHIZZLE</span></span></strong></span></span></span></span><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &nbsp;</p>

πριν από 1 χρόνο

https://www.duolingo.com/paolaki159

<script type="text/javascript"> // Twitter (function($) { $.getScript('//platform.twitter.com/widgets.js', function() { if(window.twttr && window.twttr.events) { twttr.events.bind('tweet', function(event) { duo.track('tweet'); }); twttr.events.bind('click', function(event) { var click_type = event.region; duo.track('tweet button click', {click_type: click_type}); }); } }); })(jQuery); </script>

πριν από 1 χρόνο

https://www.duolingo.com/paolaki159

<script type="text/javascript"> // Twitter (function($) { $.getScript('//platform.twitter.com/widgets.js', function() { if(window.twttr && window.twttr.events) { twttr.events.bind('tweet', function(event) { duo.track('tweet'); }); twttr.events.bind('click', function(event) { var click_type = event.region; duo.track('tweet button click', {click_type: click_type}); }); } }); })(jQuery); </script>

πριν από 1 χρόνο