"Tôi đáng lẽ đã nói có rồi."

Dịch:I would have said yes.

1 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/BinhDang2018

"say" với "tell" dịch sang tiếng việt như nhau. nhưng trong tiếng anh nó khác nhau. "tell" là bạn nói một một câu chuyện, 1 cái gì đó có đầu có đuôi với ai đó. Can you 'tell me' a story? "say" là bạn nói cái gì đó theo ý kiến/nhận định của bạn. do you want to 'say something'? sẵn tiện thì mình nói về "speak" luôn. "speak" là nói nhưng kiểu truyền tải thông tin, đọc diễn thuyết (more formal than talk) giữa nhiều người. Do you speak English? còn "talk" thì thiên về nói chuyện giữa 2 người. He talk so much with me. Hi vọng giúp các bạn một ít.

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/alanwalker123

told với yes có gì khác nhau ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hainguyen1993

told là quá khứ của tell còn yes là có, đồng ý tất nhiên khác nhau rồi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/alanwalker123

Cảm ơn bạn, thế còn told với said có gì khác nhau?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HiuL953499

Tell thường đi với 1 tân ngữ: me, him,.. còn say thì không, theo mình đc biết thì vậy

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.