"Αυτό είναι ένα λανθασμένο παράδειγμα."

Translation:It is an incorrect example.

January 22, 2017

2 Comments


https://www.duolingo.com/Mkprice

"This is an incorrect example" should also be correct, ναι;

January 22, 2017

https://www.duolingo.com/Walt1965

The Oxford Greek Dictionary gives ´mistaken´ for λανθασμένο', but it is marked wrong.

May 12, 2018
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.