"Ο αγαπημένος μου συγγραφέας."

Translation:My favorite writer.

January 22, 2017

1 Comment
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/Michael880308

How does the grammar of this phrase work? It looks like αγαπημένος is acting as a noun, then ο αγαπημένος μου acting as an adjective with συγγραφέας.

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.