Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The purpose of this test is to improve safety."

Dịch:Mục đích của bài kiểm tra này là để cải thiện sự an toàn.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyencv90

"mục đích của việc kiểm tra này để tăng sự an toàn" sao lại sai nhỉ mod?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 940

mục đích của bài kiểm tra này là cải thiện an toàn.

4 tháng trước