Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn bao nhiêu tuổi?"

Dịch:How old are you?

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dinhquangt3

What is your age. Có được không mod

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ducthinhbk2003

How many years old do you have?

1 năm trước