Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đã muốn một quả táo."

Dịch:I wanted an apple.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhiNgaNguy

mình là người đầu tiên

1 năm trước