"Tôi đã muốn một quả táo."

Dịch:I wanted an apple.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhiNgaNguy

mình là người đầu tiên

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.