Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi nghĩ trời sẽ mưa hôm nay."

Dịch:I think it is going to rain today.

1 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThuyTrinh298303

Fucking bitch

1 năm trước

https://www.duolingo.com/SBvfS

I am thinking that it will rain today

1 năm trước

https://www.duolingo.com/duongducanh

Fuck

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/huudai.tran

Có vẻ như thiếu "that" hoặc dấm ngắt câu giữa 2 câu riêng biệt phải không ạ.

3 tháng trước