"Έχουμε την ίδια διεύθυνση γιατί ζούμε με τους γονείς μας."

Translation:We have the same address because we live with our parents.

January 24, 2017

2 Comments


https://www.duolingo.com/timo_kalviainen

Why is "since" not accepted?

June 30, 2018

https://www.duolingo.com/Lng52-._

I used "since" (instead of "because") thinking it was a better match for this sentence.

January 24, 2017
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.