"Youaretalkingaboutthebooks."

Dịch:Bạn đang nói chuyện về những cuốn sách.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HanaNguyn7

Hay nhề? Để thiếu chữ mà bày đặt sửa con người ta!!!!!!!!!(-.-)zzZ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/FanDragonBall123

That do

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.