"It is time for me to go to school."

Translation:Đến lúc tôi phải đi học rồi.

January 25, 2017

10 Comments

Sorted by top post

https://www.duolingo.com/profile/Songve

This is all clear as mud to me. Tips and Notes for this section likewise full of mud. They explain nothing and nothing more than hints on steroids.

June 17, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Julestheman

What is the difference between Đến lúc and Tới lúc?

March 3, 2018

https://www.duolingo.com/profile/tuyendev

It's the same. You can use both of them interchangeable

March 3, 2018

https://www.duolingo.com/profile/ThangLeQuo

Đến giờ tôi phải đi học rồi cũng méo đúng :(( phải đến lúc mới chịu. Haizzzz đáp án nhiều câu còn hạn hẹp nghĩa quá

September 10, 2018

https://www.duolingo.com/profile/chuoibeo

"Đến giờ tôi phải đi học rồi" should be accepted

December 7, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Hiyosun

Moderator dịch câu ngộ thế? Làm Vietnamese skill sai hết mấy câu....=.=" Nó là thời gian cho tôi đến trường không được sao Mod? +.+

January 25, 2017

https://www.duolingo.com/profile/_Suzue_

Có bạn dịch ngộ ấy :v Làm quái gì có người Việt Nam nào nói "Nó là thời gian cho tôi đến trường" không? Dịch word-by-word à?!

Mod dịch đúng rồi. -_-

January 25, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Hiyosun

Nobody có thể nghĩ ra cái câu trả lời đó trong trường hợp làm bài như thế này =.="

January 25, 2017

https://www.duolingo.com/profile/_Suzue_

Đừng đánh đồng tất cả đều giống bạn. :v Thích thì làm khảo sát ấy.

January 25, 2017

https://www.duolingo.com/profile/tuyendev

Hana 1. Vietnam skills not Vietnam skill 2. Most foregin friends can answer question ? What's wrong with you ? 3. Try your best

February 22, 2017
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.