"Αυτός διαβάζει την παρτιτούρα."

Translation:He reads the sheet music.

January 25, 2017

5 Comments


https://www.duolingo.com/alainPierrot

2017/01/25 "musical score" is considered wrong while it is proposed as a hint

January 25, 2017

https://www.duolingo.com/alainPierrot

"he reads the score" is considered wrong while the solutions propose "he reads the sheet music"

January 25, 2017

https://www.duolingo.com/LindaSpiroXhardo

Από τα ιταλικά "Partitura" όπου Parte = κομμάτι, δηλαδή "Ένωση κομματιών"

May 30, 2017

https://www.duolingo.com/Carradee

I just got this same question 3 times in a row.

Edit: I got it 4 times in a row, answering it right all 4 times, before it moved on. This was in a new lesson, not review.

January 3, 2018

https://www.duolingo.com/Merven7

"he reads sheet music" was marked wrong. Is the article really so necessary in English?

June 3, 2019
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.