Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We are responsible."

Dịch:Chúng ta có trách nhiệm.

0
1 năm trước

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/qtimyeu

" chúng tôi thì chịu trách nhiệm " sao lại sai dc nhỉ ?

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Dungnakaijma

"Có trách nhiệm" là khi mình chưa phạm lỗi, mình có trách nhiệm nếu mình gây ra hậu quả! "Chịu trách nhiệm" là khi mình đã phạm lỗi, mình phải chịu trách nhiệm với hậu quả mình đã gây ra.

3
Trả lời19 tháng trước

https://www.duolingo.com/qtimyeu

Thank Miss Dung

0
Trả lời4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Abelquan1810

'chúng tôi chịu trách nhiệm'

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/kiencang77

Tại sao chúng tôi thì đáng tin cậy lại sai

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/AnNhin26589

Đáng tin cậy là reliable bạn nhé

0
Trả lời3 tuần trước

https://www.duolingo.com/HungTa6

Chúng tôi chịu trách nhiệm ? Why

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/vantran453149

Không hiểu

0
Trả lời11 tháng trước

https://www.duolingo.com/ThuyLienNg2

Chúng ta chịu trách nhiệm. - Nên được chấp nhận

0
Trả lời7 tháng trước

https://www.duolingo.com/LSL2301
LSL2301
  • 25
  • 492

Tôi cũng cho là nên như vậy.

0
Trả lời2 tháng trước

https://www.duolingo.com/Nguyenhaph269287
Nguyenhaph269287
  • 17
  • 13
  • 6
  • 4
  • 4
  • 2
  • 163

Ới rời dễ mà ta ♡♧♤♢○□

0
Trả lời5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Yninh6

We are responsible

0
Trả lời4 tháng trước

https://www.duolingo.com/trung569176

sao ko dùng we have recponsible mà lai we are recponsible

0
Trả lời2 tháng trước

https://www.duolingo.com/An9etX

responsible là từ loaik gì vậy?

0
Trả lời6 ngày trước