"Weareresponsible."

Dịch:Chúng ta có trách nhiệm.

1 năm trước

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/qtimyeu

" chúng tôi thì chịu trách nhiệm " sao lại sai dc nhỉ ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Dungnakaijma

"Có trách nhiệm" là khi mình chưa phạm lỗi, mình có trách nhiệm nếu mình gây ra hậu quả! "Chịu trách nhiệm" là khi mình đã phạm lỗi, mình phải chịu trách nhiệm với hậu quả mình đã gây ra.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/qtimyeu

Thank Miss Dung

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/Abelquan1810

'chúng tôi chịu trách nhiệm'

1 năm trước

https://www.duolingo.com/kiencang77

Tại sao chúng tôi thì đáng tin cậy lại sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/AnNhin26589

Đáng tin cậy là reliable bạn nhé

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/HungTa6

Chúng tôi chịu trách nhiệm ? Why

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vantran453149

Không hiểu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThuyLienNg2

Chúng ta chịu trách nhiệm. - Nên được chấp nhận

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LSL2301
LSL2301
  • 25
  • 654

Tôi cũng cho là nên như vậy.

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/Nguyenhaph269287

Ới rời dễ mà ta ♡♧♤♢○□

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/Yninh6

We are responsible

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/trung569176

sao ko dùng we have recponsible mà lai we are recponsible

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/An9etX

responsible là từ loaik gì vậy?

5 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.