"Ο σκύλος μου ήταν άρρωστος χθες."

Translation:My dog was sick yesterday.

1/26/2017, 2:25:31 PM

4 Comments


https://www.duolingo.com/Jon345104
 • 25
 • 6
 • 202

Is Χτες the same as Χθες

8/4/2018, 9:16:35 PM

https://www.duolingo.com/G.Georgopoulos
Mod
 • 22
 • 16
 • 14
 • 8

Yes, it is ;)

8/5/2018, 8:50:15 AM

https://www.duolingo.com/alainPierrot

does άρρωστος mean both sick and ill?

1/26/2017, 2:25:31 PM

https://www.duolingo.com/Lng52-._
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 22
 • 20
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 25

Are the following obsolete: "χτες" and "εχθές"?

12/5/2017, 4:12:11 AM
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.