"Ο μαθητής απάντησε την ερώτηση."

Translation:The student answered the question.

January 26, 2017

2 Comments


https://www.duolingo.com/estevam56

θα ήταν σωστό να πω "απάντησε στην ερώτηση";

January 26, 2017

https://www.duolingo.com/ravazzata

Why answered is wrong?

March 14, 2017
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.