"Ο μαθητής απάντησε την ερώτηση."

Translation:The student answered the question.

January 26, 2017

2 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/estevam56

θα ήταν σωστό να πω "απάντησε στην ερώτηση";


https://www.duolingo.com/profile/ravazzata

Why answered is wrong?

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.