"Έχουν έξι μήνες για να αναπτύξουν αυτό."

Μετάφραση:They have six months to develop this.

πριν από 1 χρόνο

1 σχόλιο


https://www.duolingo.com/MariaK.Laz

Το this στην προκειμένη δεν αντικαθίσταται από that??

πριν από 1 χρόνο
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.