"Έχουν έξι μήνες για να αναπτύξουν αυτό."

Μετάφραση:They have six months to develop this.

January 26, 2017

1 σχόλιο


https://www.duolingo.com/profile/MariaK.Laz

Το this στην προκειμένη δεν αντικαθίσταται από that??

January 26, 2017
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.