"Γενικά το κρέας είναι κόκκινο."

Translation:Generally, the meat is red.

January 27, 2017

1 Comment


https://www.duolingo.com/Glossmad

Why not 'usually meat is red'?

January 27, 2017
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.