1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "The newspaper is colorful."

"The newspaper is colorful."

Μετάφραση:Η εφημερίδα είναι πολύχρωμη.

January 27, 2017

2 σχόλια

Κατά κορυφαία δημοσίευση

https://www.duolingo.com/profile/Typhoon310322

Colored = έγχρωμη ,colourful = πολύχρωμη

August 25, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Irida.P

Παρακαλώ, ποια είναι η διαφορά μεταξύ colored και colorful;

January 27, 2017
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.