"Hejustate."

Dịch:Anh ấy vừa mới ăn.

1 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tungphongdo

Anh ấy vừa ăn thì phải là : He has just eaten chứ nhỉ

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/danh1610

Bạn nhầm rồi. Câu này là quá khứ đơn, đưng thấy just là nghĩ ngay đến HTHT

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/HuyLCh

Bạn nói sai rồi: ''eat'' là động từ bất quy tắc nên khi qua quá khứ là '' ate''. Bình thường động từ luôn theo quy tắc thì khi qua quá khứ chỉ cần thêm"ed" mà thôi

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/Trnh306293

Ý ông ở trên là dùng hiện tại hoàn thành cũng đc, chứ ai chẳng biết eat sang quá khứ thành ate. Trong hiện tại hoàn thành thì eat thành eaten

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/TuanKietNg6

Thật không đấy

8 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.