Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He just ate."

Dịch:Anh ấy vừa mới ăn.

1 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tungphongdo

Anh ấy vừa ăn thì phải là : He has just eaten chứ nhỉ

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/HuyLCh

Bạn nói sai rồi: ''eat'' là động từ bất quy tắc nên khi qua quá khứ là '' ate''. Bình thường động từ luôn theo quy tắc thì khi qua quá khứ chỉ cần thêm"ed" mà thôi

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/Trnh306293

Ý ông ở trên là dùng hiện tại hoàn thành cũng đc, chứ ai chẳng biết eat sang quá khứ thành ate. Trong hiện tại hoàn thành thì eat thành eaten

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/TuanKietNg6

Thật không đấy

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Ddbngoc

Anh ấy chỉ ăn tại sao lại sai vậy các bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenKhoa863950
NguyenKhoa863950
  • 24
  • 10
  • 8
  • 7
  • 7
  • 6
  • 5
  • 3
  • 2
  • 45

Bởi vì ate là động từ q.khứ nên sai nha Bảo Ngọc!

8 tháng trước