"Είναι η ίδια περιφέρεια."

Translation:It is the same district.

January 30, 2017

2 Comments


https://www.duolingo.com/Lyazko

district ≠ neighborhood ?! What's the difference between a
περιοχή συνοικία περιφέρεια ?

January 30, 2017

https://www.duolingo.com/jss.___
  • 22
  • 18
  • 3
  • 293

District of Columbia: Περιφέρεια της Κολούμπια.

February 21, 2019
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.