"Είναι η ίδια περιφέρεια."

Translation:It is the same district.

January 30, 2017

3 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/Lyazko

district ≠ neighborhood ?! What's the difference between a
περιοχή συνοικία περιφέρεια ?


https://www.duolingo.com/profile/StathisP.

Περιοχή is a vague term like area, it may not be inhabited. Συνοικία refers to cities and equals roughly to many neighborhoods. Περιφέρεια geographically is a large district. It could mean both the wider conception of a major city with its suburbs, as well as the rural country in general.


https://www.duolingo.com/profile/jss.___

District of Columbia: Περιφέρεια της Κολούμπια.

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.