"Το σχήμα του κουταλιού."

Translation:The shape of the spoon.

January 30, 2017

3 Comments


https://www.duolingo.com/RaleighStarbuck

Υπάρχει μία διαφορά μεταξύ "σχήμα" και "μορφή";

January 30, 2017

https://www.duolingo.com/spdl79
Mod
  • 991

Δεν νομίζω πως υπάρχει όποια διαφορά. Νομίζω πως οι δυο είναι σωστό.

March 13, 2017

https://www.duolingo.com/PagonaLioni

Νομίζω ότι το ''σχήμα'' χρησιμοποιείται κυρίως για άψυχα αντικείμενα, ενώ η ''μορφή'' κυρίως για έμψυχα όντα. :)

August 24, 2017
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.