Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Sự khủng hoảng đó đã hóa ra là một cơ hội lớn."

Dịch:That crisis turned out to be a big opportunity.

1 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phan_van

"Sự khủng hoảng đó hóa ra đã là một cơ hội lớn" thì thích hợp hơn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Nhiem_Tran

That crisis turned to be a big opportunity

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 20
  • 6
  • 6
  • 3

That crisis turned into a big opportunity.

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/nghia01
nghia01
  • 25
  • 7
  • 30

Câu này khó hiểu quá "Turn out" là gì vậy??

4 ngày trước