"Sự khủng hoảng đó đã hóa ra là một cơ hội lớn."

Dịch:That crisis turned out to be a big opportunity.

1 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phan_van

"Sự khủng hoảng đó hóa ra đã là một cơ hội lớn" thì thích hợp hơn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Nhiem_Tran

That crisis turned to be a big opportunity

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 21
  • 6
  • 6
  • 3

That crisis turned into a big opportunity.

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/nghia01
nghia01
  • 25
  • 15
  • 7

Câu này khó hiểu quá "Turn out" là gì vậy??

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.