"Οι γυναίκες τρώνε ψωμί."

Μετάφραση:The women eat bread.

January 31, 2017

0 σχόλια

Κατά κορυφαία δημοσίευση
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.