"Οι γυναίκες τρώνε ψωμί."

Μετάφραση:The women eat bread.

πριν από 1 χρόνο

2 σχόλια


https://www.duolingo.com/ShsU7

Ladies σήμένέί κύρίές

πριν από 1 χρόνο

https://www.duolingo.com/bJi25

The women est bread

πριν από 1 χρόνο
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.