"Anh ấy đã biểu diễn ở Brazil."

Dịch:He performed in Brazil.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguyenNgoc857461

Có thể dùng từ plays thay cho từ performed được không ?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.