Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy đã biểu diễn ở Brazil."

Dịch:He performed in Brazil.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguyenNgoc857461

Có thể dùng từ plays thay cho từ performed được không ?

1 năm trước