"Το ποσό της είναι ένα εκατομμύριο."

Translation:Her sum is a million.

January 31, 2017

5 Comments


https://www.duolingo.com/jeanprendiville

To clarify, , here both "amount" and "sum" are accepted as translations for "ποσό". In a previous sentence in this strengthen exercise, "σύνολο" was translated as "sum" and "amount" was rejected as incorrect. Is this correct that ποσό can be translated as either amount or sum but σύνολο cannot.

January 31, 2017

https://www.duolingo.com/troll1995

Ποσό can be translated as "sum" only for money: It was a large sum (amount of money) and Rachel realised she would have to borrow some money from the bank to pay it.=Ήταν ένα μεγάλο ποσό και η Ρέιτσελ συνειδητοποίησε ότι θα έπρεπε να δανειστεί χρήματα από την τράπεζα για να το πληρώσει. Σύνολο is "sum,whole(group), total".

January 31, 2017

https://www.duolingo.com/Acrosoph

Yes, I believe it is although I will let the experts chime in. I personally think of "σύνολο" as "summation" or "total". I hope this helps. :)

January 31, 2017

https://www.duolingo.com/endriu66401

should accept one million

December 18, 2018

https://www.duolingo.com/Gran31

Should be is her sum a million?

April 5, 2019
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.