Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I do not want to leave."

Dịch:Tôi không muốn rời đi.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lovely...Smile..

tôi khong muon roi bỏ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/B.X.An
B.X.An
 • 18
 • 4
 • 4

Nghe leave giống live quá

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Cie_Phantomhive.
Cie_Phantomhive.
 • 13
 • 10
 • 6
 • 6
 • 5
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

Tôi không muốn rời đi

1 năm trước