1. Forum
  2. >
  3. Temat: English
  4. >
  5. "Chłopiec i dziewczynka jedzą…

"Chłopiec i dziewczynka jedzą."

Tłumaczenie:A boy and a girl eat.

March 3, 2014

18 komentarzy


https://www.duolingo.com/profile/blazej.siennicki

Nie do końca kapuje. Wygląda na to , że 3 osoba lp, więc powinno być eats. Z drugiej strony można traktować to jako liczbę mnogą. Jak to rozumieć?


https://www.duolingo.com/profile/yuioyuio

Właśnie tak. I po polsku, i po angielsku jest to 3. os. l.mn.


https://www.duolingo.com/profile/lukasz93

Tak samo napisałem


https://www.duolingo.com/profile/michal.golonka

Eeee ja dobrze napisałem


https://www.duolingo.com/profile/buskes76

Przecież masz to jak byk liczbę mnogą ...


https://www.duolingo.com/profile/KingUbu1

On i ona to przecież już oni dlatego eat


https://www.duolingo.com/profile/Kasia779342

A boy and a girl are eating.Zaliczylo.


https://www.duolingo.com/profile/Aka37720

Duolingo proszę wyjaśnij nam, dlaczego eat a nie eats


https://www.duolingo.com/profile/Martyna274951

Ponieważ chłopiec i dziewczynka to już liczba mnoga, w liczbie mnogiej w 3 os. nie dodaje się końcówki "s"


https://www.duolingo.com/profile/LOLEKGAMEL

Nie napisalem "a" i przez to mialem blad


https://www.duolingo.com/profile/somix12

Z kad mam wiedziec czy to Present Coninues czy Simple mam napisac ?


https://www.duolingo.com/profile/Yola448704

Polskie zdanie może mówić o czynności powtarzającej się w czasie lub
o jednym zdarzeniu w obecnej chwili (kontekst rozmowy decyduje o tym, jak to zdanie rozumieć). Natomiast w języku angielskim budowa zdania (odpowiednia dla danego czasu) decyduje o znaczeniu:

Chłopiec i dziewczynka jedzą - The boy and the girl eat (every day) Chłopiec i dziewczynka jedzą - The boy and the girl are eating (now)


https://www.duolingo.com/profile/Martyna274951

Continuous*

W polskim to nie występuje, więc możemy używać tego zamiennie. Jeżeli jednak chcemy powiedzieć, że jemy już dłuższy okres czasu np. kilka lat, użyjemy Present Simple. Jeżeli natomiast chcemy powiedzieć że jemy w tej chwili, musimy użyć Present Continuous.


https://www.duolingo.com/profile/SawekGrad

Czemu nie może być eating?


https://www.duolingo.com/profile/Martyna274951

Może być, ale zdanie wyglądałoby tak: A boy and a girl are eating. Zdanie w czasie Present Continuous składa się z podmiotu, odmienionego czasownika "be" i z czasownika z końcówką "ing"


https://www.duolingo.com/profile/DorisfuFu

Napisałam tak samo jak w odpowiedzi a pojawiło mi się to zdanie w czerwonym kolorze.

Naucz się angielskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.