1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "Vietnamese is very difficult…

"Vietnamese is very difficult."

Translation:Tiếng Việt rất khó.

February 1, 2017

3 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Vico2-ARMY

ai là ng việt thì thấy ko khó đâu


https://www.duolingo.com/profile/Vquyen

đúng vậy hi hi


https://www.duolingo.com/profile/Minhpc

Khó đấy!!! Ngày nhỏ tôi học môn tiếng Việt hiếm khi được điểm giỏi dù các môn khác như toán, lý ... thì thường xuyên được điểm giỏi.

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.