Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I used it only once."

Dịch:Tôi đã dùng nó chỉ một lần.

1 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VanAnh5882

Dịch là "tôi đã dùng nó duy nhất một lần" sao lại sai?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hero_Rom

t cũng thế. report đi b. t report rồi =))

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/cuongdaihiep
cuongdaihiep
  • 25
  • 22
  • 11
  • 6
  • 4
  • 3
  • 2
  • 2
  • 1297

I guess it is a condom :))

1 năm trước

https://www.duolingo.com/anvietdung1

Tôi đã sử dụng nó dù chỉ một lần sao sai nhỉ

7 tháng trước