Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Họ nói tốt về Pedro."

Dịch:They speak well of Pedro.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VuQuocDat3

They have the good words about Pedro???

1 năm trước