"Họ nói tốt về Pedro."

Dịch:They speak well of Pedro.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VuQuocDat3

They have the good words about Pedro???

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.