"Bạn bình thường."

Dịch:You are normal.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TheMoon2200

May mà ko bị dịch thành Bạn là bình thường :p

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.