"My interview is tomorrow."

Dịch:Buổi phỏng vấn của tôi thì vào ngày mai.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HanaNguyn7

Ko can thì đâu ban

2 năm trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.