Το Duolingo είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος για να μάθεις ξένες γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Και το καλύτερο; Είναι 100% δωρεάν!

"What time does it close?"

Μετάφραση:Τι ώρα κλείνει;

0
πριν από 1 χρόνο

2 σχόλια


https://www.duolingo.com/konstantinos21

Δεν είναι τρίτο πρόσωπο; Άρα δεν είναι closes;

0
Απάντησηπριν από 1 χρόνο

https://www.duolingo.com/JacobPast177
JacobPast177
  • 25
  • 22
  • 13
  • 13
  • 6
  • 45

Εδώ έχουμε μια ερώτηση χωρίς "to be" ή ένα από τα ελλειπτικά ρήματα ('modal verbs': can, must, might, should κτλ.) και έτσι χρησιμοποιείται το βοηθητικό ρήμα "do" το οποίο κλίνεται και γίνεται "does" στο γ' πρόσωπο του ενικού. Λόγω του βοηθητικού ρήματος που το συνοδεύει, το κύριο ρήμα "close" γίνεται άκλιτο—δηλαδή εδώ πρόκειται για απαρέμφατο στη βασική μορφή (χωρίς το "to" μπροστά).

1
Απάντησηπριν από 1 χρόνο