Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi phải chờ anh ấy."

Dịch:We have to wait for him.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

We have to wait for him, We have to wait for him, We have to wait for him, We have to wait for him, We have to wait for him, We have to wait for him

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThoMiji

Fvjhgn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/AnhTuan1960

We have to wait him, có được không?

2 tháng trước