"Chúngtôiphảichờanhấy."

Dịch:We have to wait for him.

1 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

We have to wait for him, We have to wait for him, We have to wait for him, We have to wait for him, We have to wait for him, We have to wait for him

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThoMiji

Fvjhgn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/AnhTuan1960

We have to wait him, có được không?

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/dinhthe1

Bỏ for được không mod ơi

1 tiếng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.