"Chúng tôi phải chờ anh ấy."

Dịch:We have to wait for him.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/AnhTuan1960

We have to wait him, có được không?

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/xuLShF

Mình ko hiểu sao lại có for

2 ngày trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.