Το Duolingo είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος για να μάθεις ξένες γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Και το καλύτερο; Είναι 100% δωρεάν!

"Αυτός με παίρνει μακριά από εδώ."

Μετάφραση:He takes me far away from here.

πριν από 1 χρόνο

1 σχόλιο


https://www.duolingo.com/Ichnovatis

Ποια είναι η διαφορά στην χρήση τον λέξεων ''far'' και ''away'' και ποια είναι η σημασία τους όταν χρησιμοποιούνται συνδυαστικά ;

πριν από 1 χρόνο