Το Duolingo είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος για να μάθεις ξένες γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Και το καλύτερο; Είναι 100% δωρεάν!

https://www.duolingo.com/RenosGeorgiou

chat in English

Hello, my name is Renos. I think that Duolingo is an excellent software and it helps me so much! However I think that some discussions in English are very helpful too! Does anyone of you guys want to chat in English? Thank you!

πριν από 1 χρόνο

18 σχόλια


https://www.duolingo.com/nora533484

hey Reno!! MY name is Nora!! I also try to improve my english skills, so i think that is very helpful to discuss with someone in english language. So, first of all, where are you from and why you try to improve your English? IS it necessary about your job or is something which you decide because of personal reasons?

πριν από 1 χρόνο

https://www.duolingo.com/RenosGeorgiou

Hello Nora! I am from Cyprus. Actually I live in Nicosia. I am postgraduate student of Linguistics. I would like to go for phd in Linguistics but firstly I have to become better in English. What about you?

πριν από 1 χρόνο

https://www.duolingo.com/RenosGeorgiou

My laptop had broken, so I couldn't answer to your message earlier

πριν από 1 χρόνο

https://www.duolingo.com/nora533484

Hello Renos!! I am from Greece and i have to improve my English cause i really also want to work on phd research !! I have already master in special education but my english skills are feebly. So first of all, i have to study on this.. BY the way, nice to meet you!!

πριν από 1 χρόνο

https://www.duolingo.com/RenosGeorgiou

nice to meet you too! Nice, by the way I have a degree in speech and language therapy. Where would you like to go for a phd? I should improve my English too

πριν από 1 χρόνο

https://www.duolingo.com/nora533484

actually i am thinking about sweden, finland or norway..I dont really Know when and where..I like scadinavian cause of the quality of living.. Very good schools and a really state of providence

πριν από 1 χρόνο

https://www.duolingo.com/RenosGeorgiou

so, you think about staying there after you will have completed your studies,don't you? I think that many scandinavians would like to live in Greece! you know, it's the sun, the greek beaches and the sea. On the other hand many in Greece would like to live in a richer country,! At the end of the day no one is happy with what they have. :)

πριν από 1 χρόνο

https://www.duolingo.com/nora533484

yes !! it is true!! The life in a scandinavian country is difficult because of the bud weather but ,most of all, the biggest problem, is the deeply dark winter.. But i think it is good for me to try, cause i have many problems to face up.in Greece.So, if someone has money in Greece, I will agree with you, It is a wonderful place for living. But, on the other side, if you dont have money, the cost of living is a serious curb to enjoy the sun or beaches ..also, i think that scandinavian lanscapes take your breath away too... And as i am a person who loves mountains and winter sports, i think that, i can to face up a change like that

πριν από 1 χρόνο

https://www.duolingo.com/RenosGeorgiou

I wish you to achieve all of your goals! You sound so determined to do what you have in mind!

πριν από 1 χρόνο

https://www.duolingo.com/RenosGeorgiou

In which city of Greece do you live? and in which city have you studied?

πριν από 1 χρόνο

https://www.duolingo.com/Antros6

Hello Renos

πριν από 1 χρόνο

https://www.duolingo.com/RenosGeorgiou

Hello Antros! How are you? Why do you want to learn English?

πριν από 1 χρόνο

https://www.duolingo.com/gabrielo547220

hello

πριν από 1 χρόνο

https://www.duolingo.com/RenosGeorgiou

Hello Gabrielo, welcome to Duolingo! where are you from?

πριν από 1 χρόνο

https://www.duolingo.com/Ioanna678593
Ioanna678593
  • 22
  • 11
  • 11
  • 83

Renos.. Yes I do... You have a level more than me. Please correct my thread. Ναι, εγώ. Έχεις ένα επίπεδο περισσότερο από εμένα. Σε παρακαλώ διόρθωσε τη δημοσίευση μου

πριν από 1 χρόνο

https://www.duolingo.com/RenosGeorgiou

Hello Ioanna! How are you? I am not a perfect speaker of English so I make a lot of mistakes too. I think that the most important thing is to speak (or to write) in English, even if you make some mistakes.

πριν από 1 χρόνο

https://www.duolingo.com/Ioanna678593
Ioanna678593
  • 22
  • 11
  • 11
  • 83

I am fine! Thanks... The practice is important. I make 17 days and now I decide to make repetition. After the repetition I start to learn tenses except Present Simple(who learned almost). Είμαι καλά! Ευχαριστώ. Η πρακτική είναι σημαντική. Έχω κάνει 17 μέρες σερί και τώρα αποφάσισα να κάνω επανάληψη. Μετά την επανάληψη αρχίζω να μαθαίνω χρόνους εκτός τον Απλό Ενεστώτα (που έχω μάθει ήδη)

πριν από 1 χρόνο

https://www.duolingo.com/RenosGeorgiou

That's good for you! Why do you want to improve your English? What's your goal?

πριν από 1 χρόνο