"Whatdoyouwanttoknow?"

Dịch:Bạn muốn biết cái gì?

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhiNgaNguy

tuyệt

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ainhi_0909

"bạn muốn biết điều gì" cũng không đúng?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.