Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"What do you want to buy?"

Dịch:Bạn muốn mua gì?

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/uC31tm

Hi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PhiNgaNguy

tuyệt vời

1 năm trước