"What do you want to buy?"

Dịch:Bạn muốn mua gì?

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/uC31tm

Hi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PhiNgaNguy

tuyệt vời

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.