Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi không muốn chịu đau khổ."

Dịch:I do not want to suffer.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/myloveknight

Nobody wants to suffer. :))

1 năm trước