Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn đã viết quyển sách đó à?"

Dịch:Did you write that book?

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MaiAugusti

Quá khứ đơn mà

3 tháng trước